• تبلیغات متنی شما در این قسمت با هزینه مناسب جهت ثبت تبلیغات با مدیریت وب تماس بگیرید
  • تبلیغات مشوق اراده ها در خلق پدیده ها
  • تبلیغات شما
  • تبلیغات متنی شما در این قسمت
  • تبلیغات متنی شما در این قسمت
  • تبلیغات متنی شما در این قسمت
  • تبلیغات متنی شما در این قسمت
  • تبلیغات متنی شما در این قسمت
  • تبلیغات متنی شما در این قسمت
  • تبلیغات متنی شما در این قسمت
  • فروش یک باب منزل مسکونی...
  • جهت ثبت تبلیغات خود در این بخش با مدیریت وب سایت تماس بگیرید
  • تبلیغات شما
  • شماره تماس عکاسی های شهر فرخی
  • معرفی بنا ها و جوشکارها
  • شماره تماس با تعمیر گاه های فرخی
  • شماره تماس با سفید کار های فرخی
  • شماره تماس با پمپ بنزین فرخی
  • توجه این بخش از سایت به زودی هدفمند خواهد شد لطفا برای هدفمندی زودتر به ما یاری رسانید
  • منتظر شما هستیم
مبــلغ به ریــــــــال:

نام و نام خانوادگی:

 • دنباله قسمت 3


  اشاره کردم که دو روایت در مورد قتل نصرالله خان شنیده بودم: اول روایتی که از بر و بچه‌های این فامیل(فاتح فرزندان نظر و مصطفی‌قلی) در مدرسه شنیده بودم و روایتی که از زبان دایی‌ها و به ویژه از زبان همسر نصرالله خان شنیده بودم و این دو روایت تفاوت داشت هر چند تفاوت‌ها فاحش نبود و در ماهیت قتل نصرالله خان تفاوتی ایجاد نمی‌کرد اما دو روایت در قضاوت دیگران تفاوت ایجاد می‌کرد. ابتدا روایت دایی‌ها و دختر خاله، فاطمه سرهنگ، همسر نصرالله خان:

  در پرانتز بیان کنم که فاطمه سرهنگ(دختر خاله نگارنده و همسر نصرالله خان) پس از آن که بیوه شد دختری از نصرالله خان به دنیا آورد به نام معصومه که هم اکنون در قید حیات است و در بیاضه زندگی می‌کند و پس از چندی با ژاندارمی از اهالی نهبندان بیرجند به نام حسن‌آقا هاشمزایی ازدواج کرد و دارای چند فرزند شد( تنها پسرش آقای عبدالرضا هاشمزایی است که یک دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بود از طرف مردم طبس).

   فاطمه عامری(فاطمه سرهنگ، همسر نصرالله خان، دختر خاله‌ی نگارنده)

   سال 1342 که من(نگارنده) دبستان را در چوپانان تمام کردم و برای ادامه تحصیل به همراه برادرم عباس که او هم سیکل اول دبیرستان را در انارک تمام کرده بود به یزد رفتیم و در خانه‌ی همین حسن‌آقا شوهر دختر خاله که ایشان هم برای تحصیل فرزندشان عبدالرضا به یزد آمده بودند سکنی گزیدم و یک سال تمام این دختر خاله مثل مادر از من(این پسر بچه 12 ساله کنجکاو) مواظبت کرد. ایشان هنوز در قید حیاتند(در تاریخ نگارش این سطور در قید حیات بودنذ و اکنون یکی دو سالی است که رحلت کرده‌اند) من تفاوت دو روایت را از او هم پرسیدم ، روایت او هم درست شبیه روایت دایی‌ها بود و شباهتی به روایت شایع در چوپانان نداشت. دختر خاله هم روایت را بیان کرد و هم دلیل تفاوت را؛ او گفت:

  من از زبان ابولی پیرمحمد(ابوالقاسم پیرمحمدی را اینگونه خطاب می‌کرد و البته کینه‌ای هم در لحنش بود) شنیدم و همان را می‌گویم و او هم دلیل تفاوت را سرزنش مردم چوپانان بیان کرده که اگر می‌گفتند که نصرالله خان را در خواب کشته‌اند این سرزنش شدیدتر می‌شده است. من(دخترخاله) او را قسم دادم و گفتم اگر می‌خواهی تو را ببخشم حقیقت داستان را بیان کن و او گفت:

  ما گول یاور فروهر و میرزا سبیل کدخدای چوپانان را خوردیم میرزا ما را به طمع جایزه انداخت(یاور فروهر جایزه‌ای قابل توجه برای سر نصرالله خان تعیین کرده بوده است که یا خود خورده یا این که جایزه‌ای در کار نبوده و از طرف خود تنها برای فریب و به طمع انداختن یاران نصرالله خان جایزه را مطرح می‌کند) و یاور فروهر هم جایزه جایزه می‌کرد هم تهدید که: شما در جرم او شریک هستید و اگر دستگیر شوید همراه او اعدام خواهید شد اما اگر همکاری کنید بخشیده شده و اگر سرش را بیاورید جایزه هم خواهید گرفت به هر حال ما گول خوردیم و از طرفی هم باور داشتیم که نصرالله خان تنها با تفنگ خودش کشته می‌شود این بود که وقتی زیر کال بالای چشمه نظیریه کوه میر شریف (چشمه‌ی زرومند) در خواب بود من تفنگش را برداشتم و در گوشش چکاندم بلند شد نشست نگاهی کرد و گفت: ای نمک به حروما و تمام کرد.

  این روایتی بود که از دایی‌ها و مادر و دخترخاله شنیده بودم زمانی که هنوز دوازده سال بیشتر نداشتم که با روایت رایج در چوپانان تفاوتش در همین بود که این روایت قتل در خواب بود و آن قتل در بیداری البته این روایت به قول همسر نصرالله خان ابولی پیرمحمد بود که قسمش داده بوده همراه با قول بخشش گر چه گمان نمی‌کنم او را بخشیده باشد چرا که او را در حال حاملگی بیوه کرده بود و بخشش چنین گناهی ساده نیست و من از لحن او در بیان نام قاتل شوهرش کینه و نفرت را حس می‌کردم با آن که هنوز بچه بودم.

  اما روایت دیگر و تفصیل روایت را بسپاریم به روزی از ایام جوانی من(نگارنده) که از اصفهان به چوپانان آمدم و لحظه‌ی ورود به خانه‌ی پدری؛ پدر و نظرعلی فاتح را که هر دو در سال‌های پایانی عمر خود بودند و هر وقت مثقالی، نخودی گیر می‌آوردند(دهه پنجاه) با هم می‌نشستند منقلی بر پا می‌کردند و بستی می‌زدند و روزی که من سر زده رسیدم بساط بر پا بود و هر دو سر حال بودند و من فرصت را مناسب دیدم که این سؤال چندین و چند ساله را بپرسم و تناقض‌های ذهنم را برطرف کنم؛ این بود که از نظرعلی پرسیدم:

   نظرعلی فاتح از یاران و از عاملین قتل نصرالله خان

  نگارنده - حالا که سر حالی بیا و کج بنشین و راست بگو جریان کشتن نصرالله خان را!

   و او هم نگاهی به مادر و پدرم کرد و پوزخندی زد و گفت: دو جور شنیدی حق داری! باشد می‌گویم پدر و مادرت حقیقت را می‌دانند و من نمی‌توانم جور دیگری بگویم و داستان را چنین آغاز کرد:

  نظرعلی - ما در کال کوه میرشریف بالای چشمه نظیریه پنهان شده بودیم و من و مصطفی قلی و ابوالقاسم به نوبت پنهانی و شبانه به چوپانان می‌آمدیم و هم سری به خانه می‌زدیم و هم آذوقه تهیه می‌کردیم تا این که میرزا سبیل کدخدای چوپانان ما را پیدا کرد و با وعده وعید و ترساندن ما که هر دفعه که می‌آمدیم تکرار می‌شد و با هر سه ما صحبت کرده بود و آمدن یاور فروهر و روبرو شدن ما با او که بیشتر می‌ترساند تا قول جایزه بدهد، به هر حال این دو نفر ما را گول زدند هم به امید جایزه و هم نجات خود از اعدامی که یاور فروهر مرتّب یادآوری می‌کرد به هر حال ما سه نفر تصمیم گرفتیم کار را یک سره کنیم. می‌دانستیم با تفنگ‌های ما نمی‌شه او را کشت می‌گفتند نظر کرده است و تنها با تفنگ خودش کشته می‌شود.

   مصطفی‌قلی فاتح از یاران و از عاملین قتل نصرالله خان

  نگارنده- شما این را باور داشتید؟

  نظرعلی - بله باور داشتیم او بارها درگیر شده بود حریف نداشت دست تنها سه تا ژاندارم را تل جنگا کشته بود تازه ارباب ما بود نمی‌تونستیم چشم در چشمش به او تیراندازی کنیم این بود که در یک فرصت مناسب، چون تفنگش را هرگز از خود جدا نمی‌کرد وقتی که او خواب بود  و غلت زده بود تفنگ قدری از زیر پهلوی او جدا شده بود و ما هم هر سه می‌ترسیدیم؛ نکند بیدار شود امّا خیلی خسته بود تازه از راه آمده و خوابیده بود من و مصطفی‌قلی جرأت نکردیم اما ابوالقاسم تفنگ را برداشت و به کله‌اش نزدیک کرد و در گوشش چکاند، بلند شد نشست نگاه عجیبی به ما کرد و گفت: ای نمک به حروما! و تو خون خودش غرق شد فوراً ابوالقاسم به چوپانان رفت این خبر خوش را به یاور فروهر و میرزا داد و طولی نکشید که آمدند و جنازه را با زحمت زیاد از کوه پایین آوردند و به چوپانان منتقل کردند و تو قبرستون به دستور یاور فروهر زیر پای

  آن سه ژاندارمی که کشته بود دفن کردند و یاور می‌گفت: این جا دفن کنید تا دوستان من لگد بزنند تو کله‌اش. چند روز بعد گفتند بیایید می‌خواهند نصرالله خان را نبش قبر کنند آمدیم داییت محمدقلی را آورده بودند با یک دکتر که از اصفهان آمده بود و داییت آمده بود تا جسد را شناسایی کند قبر را نبش کردند و دکتر جنازه را حسابی زیر و رو کرد که ما ندیدیم اما خیلی طول کشید بعد ما هر سه را خواستند و ما گمان کردیم موقع جایزه است اما در حضور یاور فروهر و داییت محمدقلی و دکتر جریان را مو به مو تعریف کردیم و حقیقت را تنها داییت می‌دانست که بعدها ابوالقاسم گفت که زن نصرالله خان مرا خواست قسم داد و قول بخشش و من برای او هم جریان را همین طور گفتم.

  نگارنده- خب پس اونی که از مردم می‌شنویم از کجا اومده؟

  نظرعلی - ما وقتی کار را تموم کردیم با هم قرار گذاشتیم برای فرار از سرزنش مردم که چطور تونستید رفیقتون را تو خواب بکشید خرف‌هامونو یکی کنیم و قرار شد که بگویم که نصرالله خان از خواب بیدار شد رفت برای قضای حاجت و از تفنگش دور شد وقتی نشسته بود برای شاشیدن من(نظرعلی) او را از پشت سر بغل کردم و مصطفی‌قلی هم تفنگ را برداشت اما ترسید که شلیک کند نصرالله زور می‌زد که خوذ را خلاص کند من به مصطفی‌قلی گفتم:

  -                    اخوی بکُت(به گویش خوری یعنی: بزن)

  -                    اما باز هم می‌ترسید که ناگهان ابوالقاسم تفنگ را از دست مصطفی‌قلی قاپید و بی معطلی توی گوشش چکوند. ما قزار گذاشتیم و همین‌طور هم تعریف کردیم و همون روزای اوّل همه این جوری شنیدند و همین جور بازگو کردند فکر نمی‌کردیم که دستمان رو میشه؛ دکتره که اومده بود قبل از این که ما بگیم جریان چی بوده گفت: اون تو خواب کشته شده سوخته پنبه بالین تو گوشی است که گلوله بیرون رفته است و ما دیدیم که اگر دروغ بگیم ممکنه درد سر بشه این بود که اصل جریان را برای یاور فروهر و دکتر گفتیم و داییت محمدقلی هم آنجا بود و همه را شنید پس دیگه به خانواده و اقوامش نمی‌شد دروغ گفت حالا هم چون میدونم مادرت و بابات حقیقت را میدونند برات راستشو گفتم اگه جای دیگه بود همونو می‌شنیدی که از مردم شنیده‌ای.

  نگارنده - حب جایزه یاور فروهر چی شد؟

  نظرعلی - هیچی بابا همش دروغ بود یا این که خودش بالا کشید تا مدّت‌ها ما طلبکار میرزا بودیم تا عاقبت صد درم قند به ما داد و گفت: اینم جایزه برید خدا را شکر کنید که به جرم یاغیگری و دزدی و راهزنی شما را اعدام نمی‌کنند.

  نگارنده - حالا بگو ببینم جریان کشته شدن ابوالقاسم پیرمحمدی تو نخلک چی بود؟

  نظرعلی - ول کن دیگه اون که معلوم نشد چی بود و چی شد.

  نگارنده - نه من خوب یادمه تو تشییع جنازه ابوالقاسم کاشونی زنش می‌گفت: من میدونم چی شده حیف که نمی‌تونم بگم؛ چی میدونست؟ چی نمی‌تونست بگه؟

  نظرعلی - ولش کن کاشونی پرحرف بود زیادی حرف می‌زد.( اتفاقاً من «نگارنده» حرف زدن کاشونی را خیلی دوست داشتم با این که سال‌ها بود از کاشان دور مانده بود اما لهجه‌ی کاشونی را با غلظت حرف می‌زد و من یادمه که اغلب غروب‌ها می‌رفتم تو کوچه مسجد که همه کوچه را آب و جارو می‌کردند و دم اهنگاشون می‌نشستند و من تنها به خاطر حرف‌های کاشونی با اون لهجه‌ی قشنگش می‌رفتم و خوب یادمه که خیلی پز حسین تهرانی تهیه کننده رادیو ایران را می‌داد و می‌گفت خویش و قوم ماست.

  نگارنده - درسته پرحرف بود و قشنگ هم حرف می‌زد اما تو تشییع جنازه‌ی شوهرش طوری حرف می‌زد که انگار شوهرش را کشته‌اند و او هم می‌داند کار کیست؟ و اصلاً چرا این مرگ مشکوک پی‌گیری نشد؟

  نظرعلی - تو چقدر سمجی محمد! باشه تا اونجا که میدونم میگم . ما دیگه هر سه تامون رفته بودیم نخلک کار می‌کردیم و دیگه یادمون رفته بود که نصرالله خان کی بود و چی شد؛ تا همون سالی که ابوالقاسم خوری مرد یکی دو هفته قبلش تو نخلک شایع شد که پسر نصرالله خان تو نخلک پیداش شده و اومده تا انتقام پدرشا از قاتلاش بگیره.

  نگارنده - مگه نصرالله خان پسر هم داشت ما که تنها یک دختر از دختر خاله‌مون دیدیم.

  نظرعلی - بله داشت اما از اون زن تورزنیش (من تازه فهمیدم که نصرالله زن دیگری هم داشته است.)؛ ما باور نکردیم و کسی را هم تو نخلک ندیدیم اما ابوالقاسم خیلی ترسیده بود او هم کسی را ندیده بود فقط شایعه بود تا این که یکی دو روز بعد گفته شد که پسر نصرالله خان از نخلک رفته است بدون این که کاری انجام دهد و درست دو روز بعد ابوالقاسم گم شد البته به ما می‌گفت که یکی دو بار نصرالله خان را تو تاریکی شب بیرون از خونه دیده که به او گفته: رفیق بیا دوباره مثل قدیما بزنیم به کوه. ما حرف‌های ابوالقاسم را جدی نگرفتیم و گفتیم تو ترسیدی و خیالاتی شدی و اجنه می‌بینی نه نصرالله خانی هست و نه پسرش حتماً یکی می‌خواهد ما را بترساند که چو انداخته. اما ابوالقاسم گم شد و بعد هم که جنازه‌اش پیدا شد توی چاهی انداخته بودند که هیچ کس باور نمی‌کرد خودش به آنجا رفته باشد گفتند خودکشی کرده است اما باور کردنی نبود کسی بخواهد خودش را بکشد آن وقت برود روی کوه و خودش را بیاندازد توی یک چاه قدیمی معدن به هر حال ما که نفمیدیم چی شد خودکشی کرد کسی او را کشت کی بود؟ پسر نصرالله خان بود؟ نمی‌دونم اگه زنش هم می‌دونست چرا نگفت؟ لابد او هم می‌ترسید در هر حال این معمای مرگ ابوالقاسم خوری معلوم نشد که نشد. دیگه دست از سر ما ورمی‌داری

  نگارنده - آره خیلی ممنون

  نظرعلی با آن که گرم سخن بود اما انگار ساعت‌ها کوه کنده باشه نفسی عمیق کشید انگار از یک تنگنا رها شده یا این که باری سنگین از دوشش برداشته شده باشد؛ و دودی غلیظ گرفت و آرام شد.

  سند دیگر:

   1-               شناسگر رکورد: 685493

  شماره بازیابی: 37/1/18/200/8ج

  شماره بازیابی: 37/1/18/200/8

  موضوع کارتن: سمنان - دامغان

  تاریخ ورود رکورد:50 per 21/7/2009

  زبان اثر:perفارسی

  عنوان اصلی: شیرزاد عامری[از نهدج اردستان] شکایت از یاور فروهر مأمور دستگیری نصرالله خان [یاغی، که در موقع توقیف اموال مشارالیه مقداری از اموال وی را به اشتباه جزو اموال نصرالله فوق‌الذکر توقیف و ضبط نموده است]

  نام عام مواد: [[نامه]

  تاریخ سند: 28/7/1310 تا 14/9/1310

  نام خاص و کمیت اثر: 6 برگ، 1 پاکت، 2 نامه

  سند بالا نشان می‌دهد که یاور فروهر نه تنها جایزه‌ی سر نصرالله خان را بالا کشیده بلکه در مصادره اموال نصرالله خان هم زیاده روی کرده و اموال دیگران را هم مصادره کرده حالا به نفع دولت یا خودش خدا می‌داند چون نصیب یاران نصرالله‌خان که من(نگارنده) دیدم پشیمانی در چشمان یکی از آنان موج می‌زد تنها صد درم قند بوده برای سه تن.

  و آن گور غریب که سه گور در ردیفی نظامی بالای سرش هنوز هم که هنوز است لابد لگد توی سرش می‌زنند و در سیلی که چند سال پیش آمد تقریباً برجستگی‌هایشان صاف شده و مادرم تا زنده بود و در چوپانان بود هر وقت وارد گورستان می‌شد ناخودآگاه می‌ایستاد و بی که خم شود و دستی بر خاک بگذارد اورادی را زمزمه می‌کرد که بعدها من فهمیده بودم فاتحه می‌خواند و امروز که دیگر کسی بر آن گور غریب سیل برده ناخودآگاه نمی‌ایستد و فاتحه هم نمی‌خواند تنها آجر کوچکی وجود دارد که روی آن نوشته: نصرالله

  پایان

  محمد مستقیمی اصفهان 1380  » فروی نیوز ( شنبه 3 خرداد 1399 )
  » فروی نیوز ( شنبه 3 خرداد 1399 )
  » شاهکار مولانا در تقسیم بندی انسانها​​​ ( یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 )
  » ای بزرگ اخر بجنبان ریش را... ( چهارشنبه 16 فروردین 1396 )
  » خبر خیلی مهم tanz ( پنجشنبه 10 فروردین 1396 )
  » ۱۲ نفر نامزد انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی سال ۹۶ شدند ( دوشنبه 7 فروردین 1396 )
  » شعر ناروَز (نوروز) ( شنبه 5 فروردین 1396 )
  » نوروز ۹۶ مبارک باد ( سه شنبه 1 فروردین 1396 )
  » انالله وانا الیه راجعون ( شنبه 20 آذر 1395 )
  » متنى از جنس طلا ( سه شنبه 4 آبان 1395 )
  » همایش شیر خوارگان حسینی شهر فرخی ( شنبه 17 مهر 1395 )
  » جلسه برنامه ریزی سوگواری مسجد امام جعفر صادق ع فرخی ( شنبه 10 مهر 1395 )
  » مجهز شدن پیرمردهای صف اول مسجد جامع به گوشی اندروید و تلگرام ( شنبه 10 مهر 1395 )
  » مراسم استقبال از کاروان پیاده مشهد تا کربلای انصارالحسین ( شنبه 10 مهر 1395 )
  » برنامه عزاداری و سوگواری محرم1395 هیئت قمر بنی هاشم ع فرخی ( پنجشنبه 8 مهر 1395 )
  » دیدار بسیجیان شهر فرخی به مناسبت هفته دفاع مقدس ( چهارشنبه 7 مهر 1395 )
  » محرم امسال ( چهارشنبه 7 مهر 1395 )
  » بربال ااندیشه ها ( یکشنبه 4 مهر 1395 )
  » عکس های یادگاری دانش آموزان فرخی ( یکشنبه 4 مهر 1395 )
  » حرف منطق ( شنبه 3 مهر 1395 )
  » گرامیداشت هفته دفاع مقدس ( شنبه 3 مهر 1395 )
  » تبریک آغازسال تحصیلی ( شنبه 3 مهر 1395 )
  » فروی نیوز مجدد فعال شد ( شنبه 3 مهر 1395 )
  » حاجیه صغری کاظمی مسافر دیار باقی شد ( شنبه 13 شهریور 1395 )
  » اسماعیل عنایت رئیس جدید شورای اسلامی فرخی شد ( یکشنبه 7 شهریور 1395 )
  » ​یک کشته و دو مجروح در سانحه رانندگی فرخی خوروبیابانک ( یکشنبه 31 مرداد 1395 )
  » گزارش تصویری مراسم افتتاح آب شیرین کن فرخی ( پنجشنبه 28 مرداد 1395 )
  » انا لله و انا الیه رالجعون ( چهارشنبه 20 مرداد 1395 )
  » حکایت پادشاه و وزیر عاقل ( سه شنبه 19 مرداد 1395 )
  » حکایت زیبا از اثرات قرآن خواندن ( دوشنبه 18 مرداد 1395 )
  موضوعات
  » محرم 95 (4)
  » رمضان 95 (15)
  » آیت مداری (11)
  » خبر های قرآنی (42)
  » نظرات شما (8)
  » خبرنگاران افتخاری فروی نیوز (19)
  » زوم کن ولی حساس نشو... (24)
  » گلزار شهدای شهر فرخی (158)
  » محرم 94 (53)
  » محرم 93 (104)
  » محرم 92 (99)
  » محرم 91 (80)
  » مـــحرم 90 (9)
  » رمضان 94 (60)
  » رمضان 93 (36)
  » مسابقه (1)
  » مناسبتها (303)
  » دانستنیها (42)
  » خبر ورزشی (43)
  » پیام های مدیر فروی نیوز (201)
  » تبلیغات در سایت فروی نیوز (119)
  » پند ها و زندگینامه علمای بزرگ (16)
  » عکسها و خاطرات سفرها مدیر (82)
  » اخبار هیئت ها و مساجد فرخی ها (547)
  » نرم افزار ها فروی نیوز (70)
  » کلیپ ها فروی نیوز (380)
  » پرسش و پاسخ (74)
  » اخبار عمومی (164)
  » عکس زیبا (345)
  » اطلاعــیه ها (629)
  » خبرهای شهرستان (185)
  » دکتر کریمی (19)
  » سیاسی (263)
  » سرگرمی (208)
  » تلنگر (127)
  » درخواستها فرخی (97)
  » اس ام اس و اشعار زیبا (56)
  » اسیران خاک و عکسهای قدیمی (202)
  » خبـــــــرهای انتقادی (97)
  » اشعار فرخی (39)
  » فــــروی (310)
  » بدون شرح (262)
  » اخبار روز فرخی (1084)
  » جوک های پـَــ نـَـه پـَــ (3)
  » داستانهای کوتاه و پند آموز (290)
  » بسته های فرهنگی فروی نیوز (706)
  » خطبه هاو تصاویر نماز جمعه فرخی (355)

  لینکدونی

  » خندوانه
  » خیریه امام سجاد علیه السلام
  » اخبار شهرستان خوروبیابانک
  » پایگاه اطلاع رسانی مراجع
  » تارنمای دکتر کریمی
  » خیریه امام سجاد علیه السلام
  » افتاب شهر فروی
  » آپلود عکس
  » نخل های فرخی
  » قلب كویر
  » آپلود آهنگ
  » دست ساخته های چرمی من
  » آپلود عکس
  » سلام بر مهدی موعود
  » نماز پلی به سوی بهشت
  » فیروز بشیری
  » ظهور نزدیک است
  » سید فروی
  » سایت شخصی علی اصغر آخوندی
  » کتابخانه دیجیتال نور
  » مدیون شهداءشلمچه -ترابی
  » هیئت جوانان سائلین الزهرا فرخی
  » فروی ناب
  » محرم فرخی
  » ( سرو قامتان )
  » پایگاه اطلاع رسانی ستاد نماز جمعه شهر فرخی
  » اوقات شرعی به افق شهر فرخی
  » ای کــــــــلـــــــــــک2
  » وب سایت شخصی مصطفی غلامرضایی
  » بی بی سی فروی
  » روستای امامیه شهرستان نكاء
  » کلاس اول من
  » دوست خدا
  » خَوَرِ فروی
  » صندوق امام سجاد ع
  » سرای دانش پژوهان پردیس الزهرا سمنان
  » سیدابوالقاسم نبوی
  » سیدابوالقاسم نبوی
  » خبر فروی
  » حق پیشگان عدالت
  » حق پیشگان عدالت
  » اردیب نیوز
  » فرخی ها
  » نسیم فرخی
  » رنج باند
  » فروی
  » صفای فرخی
  » سایت جندق نیوز ( اخبار و اطلاعات شهر جندق)
  » شهر فرخی
  » صنایع چوب وام دی اف کویر
  » دنیای علمی ، آموزشی و سرگرمی
  » استخدادمی
  » دفتر امام جمعه دامغان سید محمود ترابی
  » فروی با نوای یاران
  » @حوریه های بهشتی@
  » نسیم فرخی(حسین رئیسی)
  » هیئت جوانان بین الحرمین فرخی
  » دوستانه
  » مطالب من
  » شجره ی طیبه ی صالحین
  » اخبار استخدامی کل کشور
  » فقط برای خنده
  » برادران شیخی
  » بروی بنر
  » طراحی انواع بنر
  » farvi2013
  » فقط خنده
  » خنددارجالب
  » شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید
  » دانلود آهنگ
  » دفتر زیارتی و سیاحتی غیاث نایین
  » شاعر لقمانی
  » آسمان همیشه آبی نیست
  » داداش نیما
  » اپ کده سایت محلی اپلود عکس
  » امام حسن مجتبی(ع) کریم آل طه
  » تبادل لینک
  » وارثان روح الله
  » کویر، نگین اصفهان
  » بازی های فروی
  » دانستنیهای قرآن
  » سایت تلسكوپ هابل
  » بزرگترین سایت دانلود در فرخی(رز دانلود)
  » بزرگترین سایت دانلود در فرخی
  » سایت کانون مداحان
  » اوقات شرعی رمضان 92 شهر فرخی
  » مسافـران آخـرت
  » اداره تبلیغات اسلامی
  » پخش زنده شبکه های سیما
  » رسانه فرهنگی وخبری نایین قائم
  » لیست لینک ها
  + ارسال لینک

  آمار بازدید


  کل بازدید ها :
  بازدید امروز :
  بازدید دیروز :
  بازدید این ماه :
  بازدید ماه قبل :
  تعداد نویسندگان :
  تعداد کل مطالب :
  آخرین بروز رسانی :

  درباره ما


  بسم الله

  کوله بارت بربند
  شاید این چند سحر
  فرصت آخر باشد
  که به مقصد برسیم
  بشناسیم خدا
  و بفهمیم که یک عمر
  چه غافل بودیم
  می شود آسان رفت
  می شود کاری کرد
  که رضا باشد او
  ای سبکبال
  در این راه شگرف
  در دعای سحرت
  در مناجات خدایی شدنت
  هرگز از یاد مبر
  من جا مانده بسی محتاجم...

  در کلبه ما رونق اگر نیست
  صفا هست
  انجا که صفا هست
  در ان نور خدا هست


  کــام مـــا بــا نــام حـیـــدر (ع) بــاز شــد

  دسـت او را بیـن که هستـی ســاز شــد

  یا علی (ع) را فاطمه (س) گفته است و ما

  یا حسین (ع) گفتیم و عشــق آغاز شـد

  @@@@@
  همیشه وقتی که آب میخوریم
  میگوییم سلام بر حسین(ع)

  بیایید وهر وقت که روزه هستیم
  آب میبینیم ونمی خوریم آرام بگوییم:

  یا ابولفضل العباس

  @@@@

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما همشهریان و بازدید کنندگان سایت اطلاع رسانی*** فــــروی نیوز ***خواهشمند است جهت بالابردن کیفیت کمی و کیفی سایت با نظرات ارزشمند خود در قسمت «نظرات» ما را در هرچه بهتر نمودن مطالب و محیط سایت یاری فرمائید .

  همچین شما می توانید در قسمت نظرات سوالات و مشكلات خود را مطرح فرمایید تا در اسرع وقت جوابیه از مدیر سایت اخذ و به ایمیل ثبت شده توسط شما ارسال گردد . با تشكر
  hasti643@yahoo.com

  ارتباط مستقیم با سلیمان جلالی مدیر سایت


  09133232633

  09130232633

  03146372633

  03158534633

  تلگرام 09133232633

  ******
  "فروی نیوز بنگر"

  گفتم خبر چه داری؟از شهرو از دیارم

  گفتا توهرچه خواهی،فروی نیوز بنگر


  گفتم خبر به روزاست؟ با آه وتاب وسوزاست؟

  گفتا به سوز و آهی، فروی نیوز بنگر


  گفتم که خاطراتم ، گم گشته در درونم

  گفتا گذشته خواهی ، فروی نیوز بنگر


  گفتم دراین خبرها ،ماندم سر دوراهی

  گفتا سر دوراهی ،فروی نیوز بنگر


  گفتم کلاغ و لابی، گاهی صفا نبینم ؟

  گفتا به رسم شاهی،فروی نیوز بنگر


  گفتم! نود ،مجازی ! سقا ،نگار دیدم

  گفتا هرآنچه خواهی،فروی نیوز بنگر


  گفتم ز یزد وتهران، نایین و هیأتش گو

  گفتا که گاه گاهی ، فروی نیوز بنگر  گفتم خبردراین سایت،هم تازه وبه روزاست؟

  گفتا تو صبحگاهی ،فروی نیوز بنگر


  گفتم که صاحبش کیست؟این کاریک نفرنیست

  گو دارد او سپاهی ،فروی نیوزبنگر!


  گفتاکه اوتک است و،نامش بودسلیمان

  خواهی براین گواهی ،فروی نیوز بنگر


  اینجا"رئیسی"ازحق، خواهد مدد برایت

  با لطف خود الهی ، فروی نیوز بنگر


  شاعر : مجتبی رئیسی 10/7/1391


  ******
  *** سایتک فروی نیوز ***

  *
  خوابکم درزَد زچَشمم چون فیوز

  سَر زَدم بر سایتَک فروی نیوز

  *
  نیمه شب کردم خبرها را رَصد

  دیدم انصافاً خبرها بود به روز

  *
  شعر و تصویر و مطالبها زیاد

  خنده کردم ، هم کشیدم آه وُ سُوز

  *
  ای که دوری از فَضای فرخی

  دل گرفته ، گوشه ای کردی تو غُوز

  *
  گَــــر هوای فرخــی دارد دلت

  پَر بزن بر سایتَک فروی نیوز

  *
  گفتم آخر من ببینم کار کیست

  این همه ذُوق و زٍکاوت شد بُروز

  *دیدم آخر بود سلیمان مجریش

  تا بخواهی اهل حله ، اهل حقه ،اهل دور

  شاعر :حشمت اله رئیسی 1390

  ************
  مدیر فروی نیوز وابسته به هیچ گروه و شخصی نیست و کاملا مستقل و مردمی انجام وظیفه میکند .و تمام هزینه های سایت با خود مدیر سایت بوده و کوچکترین هزینه ای از کسی دریافت نشده است

  ****  حرف دل مدیر:
  قلمم خودنویس است. با خودنویس رفاقت کرده ام برای تیزی و براقی اش. خون سیاهش را هم بگذارید به حساب رویم. اما دلخوشم که فریادم را در این وانفسای عالم با سکوت قلم می زنم و دست مریزادی به آن. و در این میان اگرفکرت، بکر نباشد می فهمی چرا حضرت باری فرموده: ن والقلم و ما یسطرون.


  ولا حَولَ وَ لا قُوَّةَ اِلا بِالله العَلُیِ العظیم
  توکّلتُ عَلَی الحَیّ الّذی لایَموت
  یا علی التماس دعا


  کسی که همیشه سعی میکنه

  بقیه رو شاد کنه...

  بیشتر از همه تنهاست...!!!

  اون رو تنها نذارید!

  چون هیچوقت به شما نمیگه که بهتون نیاز داره...

  (خیلی وقتها , خیلی زود دیر میشه)


  آگهی: رمز تولید بیشتر=فروش بیشتر

  آگهی خود رو به فروی نیوز بسپارید

  هدف مدیر سایت از جذب آگهی در فروی نیوز ، درخواست دوستان صمیمی و خیر خواه و در راستای توسعه کمی و کیفی سایت فروی نیوز و جبران بخشی از هزینه ها اقدام به پذیرش آگهی خواهم نمود . دوستان برای جذب آگهی فروی نیوز را یاری نماید.


  عجب سایتی درست کرده جلالی
  چه زیبا و چه پرمطلب چه عالی
  درونش محتوا دارد فراوان
  به زیبایی بیان کرده همه آن
  شعر از محمد علی

  تمام آنچه در این وبلاگ می گویم:
  اوّل حمد خدای قهّار کنم‌
  دوّم نعت احمد مختار کنم‌
  سوّم وصف حیدر کرّار کنم‌
  چارم هجو مردم پَروار کنم‌

  خدایا...!
  یاریم کن نگاهم...در افق این فضای مجازی...جز برای تو...نبیند
  و انگشتانم...جز برای تو...کلیدی را نفشرند...
  سلام دوستان عزیز هم وبلاگی.
  انشالله بتونم چیزایی و تو وبلاگم بذارم
  که اگه لیاقت پیدا کردم و امام زمانم اومد سر زد
  به وبلاگم،شرمندشون نباشم...
  فرض محال که محال نیست...
  مگه امام زمان نمیگه من مثل خورشید پشت ابرم...
  پس الان دارن میبینن من چی مینویسم و شما چی مینویسی...
  در پناه حق...

  دل مرده ام، قبول ... ای مسیح من!

  یک جمعه هم زیارت اهل قبور کن...

  العجل ...
  ایجاد کننده وبلاگ : سلیمان جلالی

  فروی نیوز  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات